Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lương Thị Trúc Giang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trucgiang27
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Đường, Ngô Chu
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 771 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10089 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này