Photo
Họ và tên Tuấn Miền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tuanmien77
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 154 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Diêng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dieng57
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 4362 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Thị Trúc Giang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trucgiang27
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 10097 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lương Thị Trúc Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)