Chuẩn kiến thức Toán 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Diêng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:14' 13-09-2009
Dung lượng: 347.0 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
Môn toán
Tuần
Tên bài
Yêu cầu
Ghi chú, bài tập cần làm

1
Trang 3
Ôn tập khái niệm về phân số
-Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho mọt số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4


Trang 5
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
-Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số ( trường hợp đơn giản)
Bài 1
Bài 2Trang 6
Ôn tập so sánh hai phân số
Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết cách sắp xếp 3 phân số theo thứ tự.
Bài 1
Bài 2Trang 7
Ôn tập so sánh hai phân số ( tiếp theo )
Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh 2 phân số có cùng trử số.
Bài 1
Bài 2
Bài 3Trang8
Phân số thập phân
Biết đọc viết phân số thập phân Biết rằng có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và bết cách chyển các phân số đó thành phân số thập phân.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4( a, c)

2
Trang9
Luyện tập
Biết đọc, viết các phân số thập phân trên một đoạn của tia số.Biết chuyển một phân số thành phân số thập phân
Bài 1
Bài 2
Bài 3Trang 10
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ 2 phân số
Biết cộng(trừ) hai phân số có cùng mẫu số, hai phân số không cùng mẫu số
Bài 1
Bài 2 ( a, b)
Bài 3Trang 11
Ôn tập : Phép nhân, phép chia hai phân số
Biết thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số.
Bài 1 (cột 1,2 )
Bài 2 ( a, b,c )
Bài 3Trang 12
Hỗn số
Biết đọc, viết hỗn số; biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số.
Bài 1
Bài 2 aTrang 13
Hỗn số (tiếp)
Biết chuyển một hỗn số thành một phân số và vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm các bài tâp.
Bài 1( 3 hỗn số đầu )
Bài 2 ( a, c)
Bài 3 ( a, c)


3
Trang 14
Luyện tâp
Biết cộng, trừ, nhân . chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số

Bài 1(hai ý đầu)
Bài 2(a,d)
Bài 3Trang 15
Luyện tập chung
Biết chuyển:
-Phân số thành phân số thập phân.
-Hỗn số thành phân số
-Số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo
Bài 1
Bài 2(hai hỗn số đầu)
Bài 3
Bài 4


Trang 15
Luyện tập chung
Biết :
-Cộng , trừ phân số, hỗn số.
-Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.
-Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
Bài 1a,b
Bài 2a,b
Bài 4 (ba số đo 1, 3, 4)
Bài 5Trang 16
Luyện tập chung
Biết:
-Nhân , chia 2 phân số.
-Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với 1 tên đơn vị đo.
Bài 1
Bài 2
Bài 3Trang17
Ôn tập về giải toán
Làm được bài tập dạng tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó.
Bài 1


4
Trang 18
Ôn tập và bổ sung về giải toán
-Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng 1 trong 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”
Bài 1Trang 19 Luyện tập
-Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng 1 trong 2 cách “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”
Bài 1
Bài 3
Bài 4


Trang 20
ôn tập và bổ sung về giait toán (tiếp theo)
-Biết một dạng quan hệ tỉ lệ(đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng giảm đi bấy nhiêu lần). Biết
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.