Gốc > Bài viết > Công đoàn trường >

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ I NĂMHỌC2009-2010 VÀ NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II

CĐGD HUYỆN NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH LÊ QUÝ ĐÔN                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 VÀ NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II 

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC

I. Chăm lo đời sống của NG- LĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa

- BCHCĐ đã chỉ đạo BTTND làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách. Các chế độ chính sách mới được giải quyết kịp thời.

- Đã đề nghi HT làm tốt “3 công khai (chất lượng đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV), “3 kiểm tra” (phân bố và sử dụng ngân sách, thu chi và sử dụng các quỹ trong và ngoài ngân sách, xây dựng kiên cố hóa trường lớp).

- Đã thống nhất với HT xây dựng quỹ đời sống bằng nhiều nguồn vốn: như quỹ ĐS, đoàn phí CĐ cùng với sự đóng góp của đoàn viên đã tổ chức thăm hỏi 20 lần CBGV và GĐ CBGVNV có chuyện vui, buồn, gặp mặt, tặng quà tổ chức sinh hoạt 20-10…kịp thời với tổng số tiền hơn 9.000.000đ; quỹ giúp vốn phát triển kinh tế gia đình: 29.600.000đ; quỹ tham quan đến nay được: 38.420.000đ cho vay với lãi suất 5% tính lãi từ đầu năm đến nay được: 1.180.000đ. người được mượn và vay nhiều nhất 10.000.000đ.

- Đã vận động CBGVNV tham gia đóng góp quỹ “Vì đồng nghiệp đợt 2 đầy đủ nộp đúng thời gian quy định.

- Đã thành lập tổ tư vấn pháp luật và tổ đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Đặc biệt trong cơn bão số 9 vừa qua có rất nhiều GĐ CBGVNV thiệt hại do bão gây ra. Được sự quan tâm của CĐ ngành đã trợ cấp 8 GĐ CBGVNV mỗi GĐ: 700.000đ với tổng số tiền: 5.600.000đ. 

II. Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ NG- LĐ nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng GD& ĐT.

1. Đã VĐ CBGV thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: 2 và trong giảng dạy đến nay có 8 GV đã dạy giáo án điện tử, 20 người có bằng vi tính và 95% sử dụng được vi tính.

2. Đã VĐ CBGVNV tham gia thi viết: truyện ký, phóng sự, ký sự, kể chuyện về “Gương mặt nhà trường” hoặc gương sáng nhà giáo” để nêu gương, tôn vinh nhà giáo và tập thể điển hình và chọn 2 bài xuất sắc: bài của đ/c Lê Thị Diêng và đ/c Nguyễn Thị Thu đưa lên mạng của trường và công đoàn GD huyện.

3. Đã VĐ CBGVNV tiếp tục thực hiện tốt cuộc VĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc VĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, 100% CBGVNV đăng ký mua và sử dụng tốt “Sổ tay tự học” và có “Kỷ yếu SKKN”cá nhân.- Đã VĐ 12 đ/c GV tham gia thi GVG Huyện vòng 1 đầy đủ.

4. Đã phối hợp với HT thành lập đội văn nghệ GV để phục vụ tại đơn vị, tại địa phương khi cần. Trưởng banVN: đ/c Lương, Hoa.

5. Đã xây dựng ban TDTT: TB: đ/c Vân.

6. Đã phối hợp với HT tổ chức cho quần chúng góp ý xây dựng Đảng đầu Tháng 12.7. Đã tổ chức kết nạp được 3 đoàn viên mới: Hồng, Giang, Nghĩa.

 III. Vận động NG- LĐ hưởng ứng phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. 

1. BCHCĐ đã tham gia với CQ tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. VĐ mỗi CB- GV có ít nhất 1 nội dung, chương trình đổi mới công tác quản lý, GV đổi mới PP giảng dạy. Tiêu biểu: Cô Diêng, Nga, Hoa, Thu, Hương, Lập…

2. Đã phối hợp với HT vận động CBGVNV Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng CSTĐ tăng hơn năm qua 1 đến 2 đ/c.

3. Vận động CB- GV- NV xây dựng kỉ yếu SKKN và áp dụng thành công SKKN. Phấn đấu đăng ký đạt cấp Huyện: 10- 12 sáng kiến, cấp Tỉnh 1-2 sáng kiến.

4. Đã phối hợp với HT phát động thi đua đợt I, có sơ kết, khen thưởng động viên kịp thời. Tiêu biểu: Thưởng với tổng số tiền:

5. Đã phối hợp với HT vận động 100% CBGV- NV thực hiện tốt các cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động " 2 không"; " Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" " Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm"; " Trung thành- Sáng tạo- Tận tuỵ- Gương mẫu". Trong học kì 1 100% CBGVNV đều thực hiện tốt các cuộc VĐ này.

6. Đã VĐ 100% CB- GV- NV đóng góp các khoản đạt chỉ tiêu, nộp kịp thời.

7. Đã cùng HT xây dựng đơn vị có đời sống VH tốt được UBND huyện khen.

8. BCHCĐ đã phối hợp với HT tổ chức HNCBCC đúng lịch đạt yêu cầu 95% trở lên.- Đã phối hợp HT vận động được 3 Đ/C tham gia đăng kí hiến máu tình nguyện: đ/c Nga Lập, Hương thật đáng chân trọng. Biểu dương Đ/C Nga.

IV. Đẩy mạnh hoạt động nữ công, phát huy vai trò người phụ nữ trong trường học.

1. Phối hợp CQ phát huy trách nhiệm ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” để tạo điều kiện cho nữ CB- GV- NV vươn lên trong công tác và đời sống, nữ công đã tổng kết 5 năm phong trào “Nữ 2 giỏi”và khen thưởng động viên kịp thời vào dịp 20/10 cho 1 cấp tỉnh , 7 cấp huyện, 12 cấp cơ sở với tổng số tiền: nhà trường:250.000đ, CĐ: 240.000đ. Tiêu biểu là Đ/C: Diêng, Nga, Thu, Oanh, Hoa, Hương, Xuyến, Nhi… Đã vận động đăng kí đạt tập thể " Nữ 2 giỏi" cấp Huyện. Nữ 2 giỏi trung ương: 10%; cấp Tỉnh: 20%; cấp Huyện: 40%; cấp cơ sở: 30%. 100% đạt nữ 2 giỏi.

2. BNC vận động CBGV- NV trong diện sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai để không có tình trạng sinh con 3+.

3. Đã vận động CBGV- NV thực hiện tốt các nội dung tiêu chí, và đạt GĐVH  năm 2009: 100%.

4. Đã phối hợp HT tổ chức sinh hoạt trung thu, 1/6 khen thưởng con cán bộ giáo viên, nhân viên kịp thời tổng số cháu tham gia 21 với tổng số tiền: 875.000đ.

5. Đã phối hợp HT chỉ đạo BNC tổ chức sinh hoạt  ngày phụ nữ Việt Nam 20- 10 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực với chủ đề “1000 năm Thăng Long”, tìm hiểu nữ anh hùng…nhằm ôn lại truyền thống nữ trong các thời đại.

V. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

1. Đã HN tổ CĐ bầu TTCĐ, phân công mỗi ĐVCĐ đều có nhiệm vụ công đoàn giao và các đồng chí đều làm tốt nhiệm vụ được giao.

2. Có 100% tổ CĐ, các ban có kế hoạch hoạt động cả năm đúng mẫu. BCHCĐ có kế hoạch hàng tháng cụ thể, ghi biên bản đúng quy định. 

3. Đã tổ chức sinh hoạt tổ công đoàn, BCHCĐ đúng lịch quy định. Chuẩn bị  nội dung chu đáo trước khi họp.

 4. Đã vận động cán bộ ĐV đăng ký và phấn đấu đạt ĐV xuất sắc các cấp 100% 

5. Đăng ký xậy dựng 100% tổ CĐ đạt VM xuất sắc. 

6. Đăng ký thực hiện công tác giữa chính quyền và CĐ với phương châm “Ba cùng” (cùng phát hiện vấn đề, cùng tham gia xây dựng kế hoạch, cùng tổ chức thực hiện) đạt hiệu quả. 

7. UBKT CĐ đã kiểm tra t.ài chính CĐ quý 1+2/2009, kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn, việc thực hiện nghị quyết cộng đoàn, kiểm tra 4 tổ CĐ về hồ sơ sổ sách của tổ đạt kết quả không có gì sai sót.   

8. Đã thực hiện công tác thống kê, lưu trữ hồ sơ  học ki 1 đạt hiệu quả. 

9. Việc quản lý và sử dụng tài chính CĐ học kì 1 đạt hiệu quả.

B. Những tồn tại cần khắc phục

1. Một số kế hoach BCHCĐ đề ra ĐV chưa tham gia đầy đủ, kịp thời.

2. Một số tổ CĐ sinh hoạt tổ CĐ chưa thường xuyên. 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010

1.Tiếp tục thực hiện tốt mọi hoạt động do CĐ, CM đề ra đồng thời thực hiện tốt việc đăng kí thi đua CM, CĐ từ đầu năm học.

2. Tổ chức sơ kết và khen thưởng GĐVH năm 2009.

3. Phối hợp với HT tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 8/3, có nội dung phong phú thiết thực ( 8/3 tổ chức cho CBGVNV đi tham quan dã ngoại ).

4. Tham mưu với chi bộ phát triển Đảng viên mới.

5. Chỉ đạo BTTND tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách hiện hành, việc chi tiêu quỹ trong và ngoài ngân sách.

6. Phối hợp với HT tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho CBGVNV đồng thời thăm hỏi tứ thân phụ mẫu (75 tuổi trở lên) trong dịp tết Nguyên Đán.

7. Tham gia chấm chọn SKKN, xét thi đua chuyên môn, công đoàn công bằng, chính xác.

8. Kiểm tra CĐ đồng cấp về quản lý tài chính CĐ, về thực hiện nghị quyết CĐ…

9. Hoàn thành dự toán thu chi quỹ CĐ 2010.

10. Duy trì việc sinh hoạt BCHCĐ, tổ CĐ đúng lịch, đúng thời gian quy định, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo.

11. Thực hiện tốt thông tin hai chiều, báo cáo thống kê kịp thời.

12. Tổ chức chấm, xét thi đua CĐ cuối năm chính xác, đúng hướng dẫn của CĐ cấp trên.

13. Chuẩn bị đầy đủ HSSS, kế hoạch CĐ từ năm 2004- 2005 đến 2008-2009 để đón đoàn kiểm tra của phòng, sở về KT trường chuẩn sau 5 năm.

14. Tổ chức sinh hoạt 1/6 ngày tết thiếu nhi khen thưởng cho con CBGVNV học khá, giỏi .                                                                                                                           TMBCHCĐ        

Chủ tịch                                                                                                                                     

Hoàng Thị Kim Oanh 


Nhắn tin cho tác giả
Lương Thị Trúc Giang @ 19:35 22/02/2010
Số lượt xem: 3744
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.